Møde den 21. marts om Bedsted bygninger

Kom og hjælp museet, med oplysninger billeder og historier – hvad har du af viden og oplevelser, om nedenstående.
Der er kaffe og brød til alle der kommer.

 Mødet afholdes den 21. marts 2016 kl. 19 i Friplejehjemmets sal (gernnem den blå dør) 

Er du forhindret, så send gerne dine oplysninger – billeder med mere til Mie og Marianne
Mie Buus, Museum Thy,  mie@thistedmuseum.dk 97920577
Marianne Sørensen, Museum Thy marianne@thistedmuseum.dk 97974277

Bedsted - Forandringer i byrummet
Det drejer sig om et pilotprojekt, hvor Museum Thy i samarbejde med 7 andre museer arbejder med nye registreringsmetoder af landsbylivet fra 1960 og frem. Indtil videre har projektet været fokuseret på det sociale liv i landsbyen. Den sidste del har fokus på de fysiske forandringer i byrummet og på nogle enkelte udvalgte bygninger, hvor det er bygningernes forskellige funktion og bygningsændringer siden 1960, der skal registreres. Med rigtig stor hjælp fra borgerne i Bedsted har vi allerede på nuværende tidspunkt fået indsamlet rigtig mange informationer. Men der er stadig nogle enkelte bygninger, som vi gerne vil vide mere om, og endnu engang håber vi på hjælp fra beboerne i Bedsted.

Vi vil gerne vide mere om....

Tankstationer
Tankstationen på Vestervigvej er den eneste i byen i dag. Vi vil rigtig gerne vide, om der har været andre tankstationer i byen, og hvor de har ligget? Vi vil gerne vide årstallet for, hvornår de blev opført (også den på Vestervigvej), og hvornår de blev revet ned? Vi vil også gerne vide hvilke selvskaber, der har ejet de forskellige tankstationer.

Kroen
Beskrivelse af de forskellige bygningsændringer der sket efter 1960.

Andre Bygninger
Har du oplysninger, billeder og oplevelser om andre huse i byen, er du meget velkommen også.

Se mere fra 1. møde her

Andelsboligforeningen og villakvarterne‚Äč

Selve registreringen bliver af den forandring, hvor der komme hele nye bydele til i perioden efter 1960. Men vi mangler Andelsboligforeningens historie beskrevet, og især foreningens rolle på udviklingen af Bedsted. Samtidig vil vi gerne vide, hvis der er nogle boligkvarterer, som har en særlig oprindelse/fortælling (fx læreboligerne ved centralskolen og håndværkerkvartet).

Banker i Bedsted
I dag ligger Danske Bank i Thylandsgade. Vi vil rigtig gerne vide om der altid været bank i bygningen, eller har den haft andre funktioner? Samtidig er vi interesseret i hvilke andre banker, der har været i Bedsted, og hvor de har ligget?

Børnehaverne i Bedsted
Vi mangler viden om børnehaven på Stormgade, som er lukket i dag. Vi vil gerne vide, hvornår den åbnede som børnehave og datoen for, da den lukkede. Vi vil også gerne vide, om der har været andre funktioner end børnehave i bygningen. Samt om den er blevet udbygget/ændret på et tidspunkt?
Skovbørnehaven på Skovvej vil vi også gerne vide mere om. Hvornår åbnede den, og har der været andet i bygningen end børnehave?

Frysehuset
Hvornår er det opført, og hvornår blev det revet ned?

Kunst
Hvor er der udstillet kunst i byen i dag, og hvor har der eventuelt tidligere været kunst i byen, som er forsvundet? Samt de forskellige fortællinger om kunstværkerne, både om deres vej til byrummet i Bedsted og de fortællinger og myter m.v., der knytter sig til det enkelte kunstværk.

Lokale kontakter: Jan Palm 2345 0339 Kathrine 2146 3795