Generalforsamling i Bedsted Håndværker- og Borgerforening

TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2019 KL. 19:30 I booa

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Aflæggelse af regnskab

6. Indkomne forslag - som er afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før.

7. Valg til bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af repræsentant til BooA’s  bestyrelse

11. Eventuelt

 

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN