Koordonationsgruppen

I forbindelse med implementeringen af udviklingsplanen, blev der på borgermødet den 26. marts 2014 nedsat en Koordinationsgruppe. 

Gruppen ser det som sin opgave at være orienteret om igangværende og nye tiltag i byen, så ”overlapninger” undgås. Man vil gerne informeres, hvis en arbejdsgruppe støder ind i problemer og herfra være behjælpelig med at finde en løsning, så man kan komme videre. Det samme gør sig gældende, hvis én af ”fødeforeningerne” mangler hjælp til et konkret problem. Gruppen tager ikke direkte initiativ til nye tiltag, men vil virke med rådgivning og hjælp vedrørende både organisatoriske ting og evt. sammensætning af konkrete arbejdsgrupper. Gruppen afholder et årligt udviklingsmøde, hvor samtlige foreninger og institutioner i byen inviteres, ligesom andre interesserede er velkommen. Desuden er planen at holde et årligt møde med ”fødeforeningerne” - enten samlet eller enkeltvis – for at drøfte igangværende og evt. nye tiltag.  

Har du spørgsmål, kommentarer, ønsker eller andet er du velkommen til at kontakte koordinationsgruppen

Øvrige projekter

Hjemmeside

  • www.bedsted-thy.dk webmaster: Claus Christensen 
  • Meddel gerne redaktionelt stof til gruppen for offentliggørelse på hjemmesiden.
  • Husk at opdatere kalenderen - fra Conventus - alle kan få ”fri” udgave til offentliggørelse af arrangementer – kontakt Claus.
  • Der arbejdes på at finde én eller flere ”meddelere” til Thylands avis/Thisted Dagblad.  Kontakt gerne koordinationsgruppen, hvis man vil være med.

Velkomstgruppe

  • der er udarbejdet ny folder, der udleveres fra ejendomsmæglere og udlejere - i samarbejde med Bedsted Håndværker- og Borgerforening.