Sydthy - pulserende fritidsliv

Idrætsforeningerne i Sydthy er i gang med et unikt projekt, nemlig at samarbejde.  Vi har i byerne Vestervig, Hurup, Ydby og Bedsted altid været lidt i krig med hinanden, men har erkendt, at vi har så mange forskellige spændende aktiviteter i Sydthy, at sammen er området noget særligt.

Det er muligt, at dyrke idræt på topplan i Bedsted (Bedsted), i Vestervig (Squash) og i Ydby (Skydning) samtidigt er det muligt at dyrke idrætter på motionsplan overalt i den sydlige del af Thisted Kommune.

Vi vil gerne fortælle omverdenen, at der sker noget i Sydthy, hvorfor vi med støtte fra Tryg Fonden, har fået lavet 3 små film, der viser mangfoldigheden af aktiviteter i Sydthy.

Filmene vises første gang på foreningsmessen næste søndag i Hurup Hallerne.

Her vil vi også gerne præsentere foreningerne for hinanden samt for alle interesserede.

Filmene skal derefter bruges på de sociale medier, men skal også bruges af områdets virksomheder til rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Støt op omkring projektet, kom til messen og tjek ind på facebook og projektets hjemmeside:

https://www.facebook.com/Sydthypuls

http://www.sydthypuls.dk

 

Vil din forening også være med?

Alle foreninger i Vestervig-Agger, Hurup, Boddum-Ydby og Bedsted kan deltage i Foreningsnetværket. Vil I også være med så...

Kontakt Claus M:51945813 eller mail: cmc@bedstedkfum.dk