Hjælp

Hjertestarter

Lægehus

Lægerne er flyttet til Sundhedshuset i Hurup.

Genbrugspladsen

Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy

Børn & Ældre

Skolen/SFO

Friplejehjemmet

Fritid

Hallen

Spejderhuset

Missionshuset