porte Bedsted
Bag de røde porte

De nedrevne huse

Hvad sker der bag de røde porte

Der er godt gang i Byfornyelsen i Bedsted. Thisted Kommune har opkøbt og nedrevet 3 huse på Thylandsgade på den anden side af banen. De 3 ejendomme var ikke værd at beholde, så de er nu nedrevet. I stedet har Kommunen lavet en plan for et rekreativt område.

Første skridt har været at opføre ”Det røde hegn” med 2 porte ind til området. Det røde hegn giver en flot afslutning ud mod Thylandsgade Indenfor venter Kommunen på, at vi krydser årsskiftet, så der er midler til at fortsætte arbejdet. Planen er at få etableret en stenmelsbelagt sti i området. Hvordan området derefter skal udvikles er endnu uvist. På kortet  nedenfor kan du se, hvilke tanker kommunen har gjort sig om området.

Det kan vi da kun bakke op om. Sammen med den nye Byskov på den anden side af banen får vi jo nu nogle fantastiske rekreative områder til gavn og glæde for alle i byen.

Fra Bedsted Bladet 2020-3 (som udkommer i november)

Hvad bliver det næste?

Thisted Kommune og Bedsted Byforskønnelse ApS har nu aftalt, at der laves befæstede stier med stenmel i løbet af foråret.  -  Sidste nyt

Området er til fri afbenyttelse og gode idéer er velkommen. 

I det nye år laves en konkurrence om hvad området skal hedde, desuden skal der jo også holdes indvielse, når det er muligt.

Kig indenfor, du er velkommen.