En velkendt Bedstedmand har tidligere prøvet at forklare mig hvorfor vi har en hare i byen som symbol. Han sagde med en lun stemme;

”Det er fordi de alle er efter os…”

For godt og vel 30 år siden – nærmere bestemt i november 1981, da man var ved at bygge konfirmandstue på præstegården i Bedsted,  stødte man på et stykke sten. En stor sten, som var for særpræget til at smide væk. Stenen blev fragtet op til Poul Wensien – byens stenhugger, som derefter fik fat i forfatteren Bent Haller, som havde været bosat i Bedsted med sin familie i nogle år. Han kom oprindeligt fra Bangsbostrand ved Frederikshavn.  De fleste kender ham som forfatteren til bogen ”Kaskelotternes sang”. Udover at skrive bøger arbejder Haller i dag også som grafiker og maler. Han har øje for detaljer og kan få de mærkværdigste ting til at fremstå som et mesterværk.

I 6 mdr. blev der hugget og slebet med hammer og mejsel på denne sten oppe i Polle Wensiens værkstedslokaler. Arbejdet stod færdigt til byens 100 års jubilæums-uge i april 1982. Formanden for borgerforeningen den gang – Ulla Frost og borgmesteren Ove Lykke afslørede sammen med Haller resultatet af et halvt års arbejde. Udformningen af en hare fortæller, at der er ”vætte” – kraft og magt i vores lille samfund. Den symboliserer vores stærke fællesskab, og efter at have ligget i det thylandske muld i over 1000 år, springer den frem og giver byboerne ny kraft til at rejse sig. Denne sten endte med at blive varemærket for Bedsted By – eller vores byvåben, om man vil.

Som ”landsbytosse” og i mit arbejde med Bedsted håber jeg på ny ”vætte” i form af drivkraft, som er med til at løfte vores byliv, således at jeg med god samvittighed og en portion stolthed kan lade mine børn vokse op og blive en del af det fællesskab som jeg og min familie værner om.

Bedsted er en klassisk lille landsby. Vi har hvad vi skal bruge rundt om hjørnet. Købmand som tilbyder alt hvad hjertet begærer, en skole til vores børn, en børnehave til de mindre og dagplejere som tager hånd om de mindste. Vi har haft ”vætte” til etablere et sted så ældre med brug for omsorg fortsat kan være i vores by i form af  ”Friplejehjemmet Bedsted Thy”. Vi har en station som i løbet af få timer kan bringe os til hovedstaden. Vi har erhverv i form af tømrere, elektrikere, murere osv. Cykelstier er på vej til at forbinde os med de andre byer rundt omkring, og med det håber jeg at vi som thyboer bliver bedre til at arbejde sammen, udvikle unikke tilbud og dermed danne et fælles Sydthy.

MEN – truslen hænger lige over os. Vi mister vores borgere. Folk flytter væk, skolen mistede sin overbygning, de unge vender ikke tilbage osv. osv. Vores bysamfund virker attraktivt og afstressende på mange udefra, men når de når til at ville realisere drømmen om et roligere liv på landet, forbliver det ved drømmen. Hvad kan vi gøre for at få flere til at turde udleve den drøm og gøre den til virkelighed?

Landsbytosseriet er et projekt udviklet efter stormødet ”Hvad vil vi med Bedsted i fremtiden?” på Bedsted Skole i februar 2012. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og LAG Thy Mors. Projektet styres af en ad hoc nedsat styregruppen i Bedsted, som er et udvalg dannet på kryds af foreninger og frivillige. Styregruppen har ansat Jeanette Lund – en kommunikationsrådgiver og projektleder fra Thisted, som supervisor, og mig som ”Landsbytosse”. Jeg arbejder nu på at prøve at samle trådene mellem alle vores foreninger. Jeg prøver at få os til at kommunikere, og tage nogle fælles beslutninger –nogle lettere end andre.

Siden min ansættelse i oktober har det bare kørt derudad. Møder er blevet afholdt, arbejdsgrupper med forskellige projekter er nedsat, foreningerne bliver udfordret, og der har været kursusforløb med henblik på at rekruttere flere frivillige og skabe et stærkere fællesskab.

Men hvad vil vi ellers med det her landsbytosseri ?

Vores mål er få, men klare. Ved hjælp af små delmål, succes oplevelser, og div. fælles arrangementer, og møder vil vi til sidst have udarbejdet en masterplan for Bedsted. En masterplan går ud på at formulere vores drømme og idéer for byen.  Give os selv en rød tråd at følge, så alt ikke virker så uoverskueligt. Give os nogle faste mål at arbejde hen imod – om det er byforskønnelse, tilflyttere eller erhvervsmæssige resultater, så skal vi i fællesskab finde den ideelle vej som passer for vores by. Det handler om at skabe udvikling i det som allerede eksisterer, finde ud af hvad der er vores styrker og svagheder. Holde dem op i mod hinanden og give os en udfordring. Hvad kan vi satse på, og hvad passer måske bedre andet sted.

Vi går alle med en drøm for, hvordan Bedsted skal være i fremtiden. Landsbytosseriet handler om at få disse drømme frem, beskrevet og realiseret.

HVAD ER DIN DRØM? Det er nu vi har brug for at høre den.

Tekst og Foto

Landsbytosse Veronica Andersen

Tlf: 40 10 92 52

Mail: fotoveronica@yahoo.dk