Hvad er dit ynglingstræ?

Bedsteds ’yndlingstræ-arboret’

"Hvad er dit yndlingstræ?”

Det er et spørgsmål, der vækker både smil og umiddelbare svar, ofte fulgt af små livshistorier om træer og vores forhold til dem.

Som et led i arbejdet med Bedsteds gamle huse og grønne omgivelser indsamler Arkitektskolen Aarhus og Nationalmuseet i 2024 forslag til og fortællinger om yndlingstræer i Bedsted.

Vi inviterer derfor alle borgere i Bedsted – unge som ældre – til at indsende bud på deres yndlingstræer. Det kan være et bestemt træ fra barndommens have. Et træ der vækker gode minder. Et træ der er helt særligt for Bedsted. Eller bare et smukt træ.

Ordet arboret er afledt af det latinske ord Arboretum, der slet og ret betyder ’et sted med træer’. Et yndlingstræ-arboret skal derfor forstås som et sted med træer, der er udpeget fordi de har en særlig betydning for folk og fordi de rummer særlige fortællinger om møder mellem træer og mennesker.

Det er ambitionen at yndlingstræ-arboretet vil bidrage til lokal forankring og interesse for Bedsteds kommende grønne omgivelser.

Alle træer vil blive udstillet digitalt på Nationalmuseets hjemmeside og udvalgte træer vil i samarbejde med Bedsteds borgerforening og Thisted Kommune med tiden blive plantet i den nye byskov i Bedsted – Danmarks første ’yndlingstræ-arboret’.

Hvordan kan du bidrage?

Det kan du ved at sende mail om dit 'yndlingstræ' inden deadline med;

  • navnet på træart (eks. 'egetræ') og/eller et trænavn ('konge-egen')
  • et par linjer om hvorfor det er dit yndlingstræ
  • meget gerne en tegning eller et foto!
  • dit eget navn

Deadline: fredag 31. maj 2024                       

Mail sendes til: sdb@aarch.dk

Stefan Darlan Boris, Arkitektskolen Aarhus

Alternativt kan du bruge postkassen mærket TRÆPOST ved Spar i Bedsted, Vestervigvej 63, 7755 Bedsted Thy.