Skovprojektet : Thylandsgade 12A

Ejendommen Thylandsgade 12A bliver omdannet til skov. Thisted Kommune og Naturstyrelsen havde indkaldt til borgermøde for at fortælle om projektet samt høre om gode forslag til planlægningen.

01.06.2021 Byskoven er nu tilplantet. Bl.a med Frugttræer

Nu er der gjort klar til træplantning (nov. '20)

2019-2020

Thisted Kommune har købt ejendommen Thylandsgade 12A. Kommunen rydder grunden for bygninger samt hegn.

2020-2021

Naturstyrelsen overtager grunden samt Æblehaven og klargør området til plantning af træer. Der laves stisystem med indgang fra Stationspladsen via det kommunale jordstykke ved lægehuset, med indgang fra Thylandsgade 12A samt med indgang fra området ved Rønhedesøen samt ved Æblehaven mod skoven. 

2021

Frugttræerne i den nuværende have bibeholdes og der plantes yderligere frugttræer. En del af beplantningerne bliver indhegnet i opvækstperioden, så Råvildtet ikke spiser de nye planter.

Billeder fra Borgermødet