Hjælp

Hjertestarterne

Genbrugspladsen

Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy

 Se kommunens hjemmeside 

Børn & Ældre

Skolen/SFO

Friplejehjemmet

Fritid

Hallen

Spejderhuset

Missionshuset