Velkommen til Bedsted Thy

Generalforsamling i Bedsted Håndværker- og Borgerforening

Afholdes i Bette BOOA tirsdag den 12 oktober kl. 19:30

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab for perioden 1/10/20-30/9/21
 5. Valg
  1. Medlemmer til bestyrelsen (for 2 år)
  2. suppleanter for bestyrelsensmedlemmer (for 1 år)
  3. revisor (for 2 år)
  4. revisorsuppleant (for 1 år
  5. repræsentant til BOOA's bestyrelse (for 1 år)
 6. Indkomne forslag, afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før..
 7. Eventuelt

Høst Gudstjenesterne i Bedsted Grurup Sogn

afholdes søndag den 12. september kl. 10:30 i Bedsted Kirke og søndag den 26. september kl. 10:30 i Grurup Kirke.

Se opslag

Se Bedsted filmen - en introduktion til vores dejlige by.

Kære alle i Bedsted og omegn
HVAD ER SOCIAL DRIVE OUT?
”Social Drive Out” er en mobil hjælpeindsats, der skal bringe nærvær og håb ud til socialt udsatte i nogle af Danmarks yderområder og små landsbyer. Nu kommer vi også til Bedsted

Læs mere

Det sker i Bedsted...

Her bor vi

Det sker i Thy...