Selskabet blev oprettet den 22. maj 2013 og har til formål at udvikle Bedsted og omegn, så det bliver mere attraktivt at flytte hertil, men også at fremme turismen. Det kan bl.a. ske ved at erhverve grunde og ejendomme, som holdes pæne og vedligeholdes.
 
Vi vil selvfølgelig også gerne være behjælpelig med udførsel af diverse projekter / opgaver: Det kan være at sørge for forplejning, slå græs, beskære træer og buske, etablerer stier, stå i bod og meget andet.
 
Det drives på frivillig basis og indtægterne kommer bl. a. fra en nøglekonkurrence til Jul med præmier, der er støttet af lokale erhvervsfolk. Desuden søges fonde til projekterne.
 
Skulle man være interesseret i en anpart, må man forhøre sig om der er nogle ledige anparter.
 
Desuden har vi et hjælpekorps, vil du gerne deltage i disse opgaver, som er meget forskellige. Så skal du kontakte Erik Linnet på E-mail.

Støt vores by - Bedsted en go' lille by

Formandsskab


Erik Linnet

Direktør


Kathrine Søe Pedersen